2013 / Polska: Kórnik

Zamek w Kórniku

Arboretum w Kórniku

Arboretum w Kórniku

Arboretum w Kórniku

Arboretum w Kórniku, droga do pneumatoforów

Arboretum w Kórniku

Zamek w Kórniku, widok z arboretum

Zamek w Kórniku, widok z arboretum

Arboretum w Kórniku

Arboretum w Kórniku

Arboretum w Kórniku, pneumatofory

Arboretum w Kórniku

Arboretum w Kórniku

Arboretum w Kórniku

Arboretum w Kórniku

Arboretum w Kórniku

Arboretum w Kórniku

Arboretum w Kórniku

Arboretum w Kórniku

Arboretum w Kórniku

Arboretum w Kórniku

Arboretum w Kórniku

Arboretum w Kórniku

Arboretum w Kórniku

Arboretum w Kórniku

Prowent w Kórniku – zespół zabudowań folwarcznych położonych niedaleko zamku

Rynek w Kórniku

Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Kórniku

Zamek w Kórniku

Arboretum i zamek w Kórniku